Det motsatte av hat

En norsk oversettelse av “The opposite of hate” er nå i Ansvarsbloggen

Og den norske versjonen av “Getting  my ducks in a row” er også der, under tittelen “Gjete kongens harer”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s