Schrödinger’s Rapist


Forklaring på norsk til slutt.

The Slutwalks reminded me of an article I read a while ago in Kate Harding’s blog, Shapely Prose,
written by guest blogger Phaedra Starling ” …the pen name of a romance novelist and licensed private investigator living in small New York City apartment with two large dogs. She practices Brazilian jiu-jitsu and makes world-class apricot muffins.”

 Here’s the link to: Schrödinger’s Rapist: or a guy’s guide to approaching strange women without being maced

 The article is interesting, and the comments are fascinating … especially those from men who insist on their right to approach women they don’t know, who signal that they don’t want to be approached, because ‘otherwise they won’t know how nice I am’. And comments from women who insist that Starling is exaggerating because ‘I don’t feel threatened’. (or maybe that was mostly in another forum …)

Jeg skal  be om tillatelse til å oversette “Schrödingers voldtekstmann” til norsk etter hvert. Den er en veiledning til menn, og handler om hvordan man skal og ikke skal ta kontakt med kvinner man ikke kjenner. Poenget med tittelen er at når en fremmed mann tar kontakt med oss, har vi bare atferden hans å gå etter. Og hvis han viser at han ikke respekterer våre grenser eller vårt “nei” i den situasjonen, har vi ingen grunn til å tro at han vil respektere dem i andre situasjoner.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s