Definisjonsmakt og kirkeovergrep:

Til biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., (Bernt.Eidsvig@katolsk.no) med kopi til Klassekampen.

Dette blir også oversatt til engelsk og sendt til

Survivors Network of those Abused by Priests  (http://www.snapnetwork.org/),

og begge språkversjonene blir lagt ut i: http://freudfri.blogspot.com/
Definisjonsmakt[i] og kirkeovergrep:[ii]
Hvor er ofrene?
Åpent brev til Den katolske kirken i Norge
v/ biskop Bernt Eidsvig
Vi er søstre, vi har begge vært utsatt for seksuelle overgrep innen Den katolske kirken, og vi har informert Den katolske kirkes etiske råd om overgrepene.
Likevel visste vi ikke at Katolsk Akademi skulle formidle ”En gjennomgang, oppsummering og analyse av overgrepssakene i Den katolske kirke”[iii]  før det sto i Klassekampen fredag 14. oktober. Det ble for kort varsel for oss; vi ønsket ikke å stille uforberedt til et slikt møte.
 har vi noen spørsmål:
Blir foredragene som ble holdt 18.10 publisert på katolsk.no, slik at andre kan vurdere innholdet i ettertid? Og blir et referat av ”Diskusjon, spørsmål” også å lese på katolsk.no?
Kirken visste om oss, og ifølge Kirken er det nesten ingen i Norge som har varslet om overgrep. Hvorfor var ikke vi invitert til å delta i denne gjennomgangen, oppsummeringen og analysen av overgrepssakene i Den katolske kirke? På listen over foredragsholdere er det bare en biskop, en diakon og en journalist. Vi ser ingen representant for ofrene. Hvem eier definisjonsmakten i denne situasjonen?
Var det meningen at Kirkens overgrepsofre kunne få slippe til under ”Diskusjon, spørsmål” etter foredragene? Vi øynet ingen mulighet for å bidra med logiske innspill under slike forhold og på så kort varsel, uten å vite noe om innholdet i foredragene på forhånd.
Hvorfor fikk vi ikke respons på våre spørsmål og forslag til Kirkens fagetiske råd?
Den siste eposten fra Fagetisk råd slutter slik:
Er det noe Fagetisk råd kan gjøre videre med saken, ønsker du en beklagelse fra Kirkens side over det som skjedde?”
Her er vårt svar: Denne  formuleringen legger ansvaret over på offeret. Om en beklagelse skal ha noen verdi, må den komme uoppfordret og vise at man vet hva man har grunn til å beklage. Vi holder ikke pusten.
Kari-Anne Pedersen
og Ingrid Johanne Vaalund
Det åpne brevet ble sendt til biskopen med denne eposten:
Fra: “Ingrid Johanne Vaalund”
Til: Bernt.Eidsvig@katolsk.no, tollefm@klassekampen.no
Cc: Kari-Anne
Emne: Definisjonsmakt og kirkeovergrep
Dato: Thu, 20 Oct 2011 15:51:34 +0200

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg


Vi legger ved vår kommentar til ”En gjennomgang, oppsummering og analyse av overgrepssakene i Den katolske kirke”, med kopi til Klassekampens kronikk- og debattredaktør. 

Og vi venter spent på Kirkens respons.

Med hilsen

Kari-Anne Pedersen og Ingrid Johanne Vaalund
Dagen etter kom dette svaret:
Kari-Anne Pedersen og Ingrid Johanne Vaalund,


Takk for at dere har sendt meg dette direkte. Jeg ser at vi har svakheter i våre rutiner, selvom jeg – neppe uventet – reserverer meg mot konklusjonene. Jeg har i løpet av det siste halvannet år ført en rekke samtaler med personer som har vært utsatt for overgrep fra katolske geistlige, og håper at det vil bli anledning til en samtale med dere.


Vennlig hilsen,
Bernt Eidsvig.
***
Foreløpig har vi valgt å legge biskopens svar til side en stund og ta oss tid til å tenke gjennom hele denne situasjonen.

Men da jeg hadde lest biskopens foredrag, skrev jeg til katolsk.no og påpekte en del faktafeil. 


[i] ”Definisjonsmakt er makt til å få gjennomslag for sin versjon av virkeligheten. Man vil ofte finne flere konkurrerende definisjoner på et begrep, og den som har definisjonsmakt vil som regel få gjennomslag for sin definisjon.”
[ii] Vi kaller det ”kirkeovergrep” og ikke ”presteovergrep” fordi vi mener at overgrep som er begått av en autoritetsperson i en meget autoritær, verdensomspennende institusjon har forsterket kraft til å skade
Katolsk Akademi 18. oktober om overgrepssakene i Kirken
En gjennomgang, oppsummering og analyse av overgrepssakene i Den katolske kirke.
TIRSDAG 18. OKTOBER
Kl. 18.00 – 21.00
Innledning og gjennomgang – hva skjer nå?
ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
En teologisk og diakonalt forankret vurdering av sakenes innhold og håntering.
ved studiedekan Tormod Kleven, Høyskolen Diakonova
Pressens rolle og agering. En pressefaglig vurdering.
ved redaktør Jon Magne Lund, Vårt Land.
Diskusjon, spørsmål.
Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo
Påmelding på grunn av enkel servering: akademi@katolsk.no
Katolsk Akademi i Oslo katolske bispedømme ble etablert i desember 2009 og skal sette problemstillinger innen teologi, filosofi, kultur og samfunn på dagsorden. Seminarene skal være en møteplass og arena hvor meninger og tanker kan luftes og løftes frem. Fra høsten 2010 utvidet Katolsk Akademi virksomheten med retretter.
Alle seminarer og retretter finner sted i Mariagården, Akersveien 16, Oslo.
Pris: retrett kr 100,-; seminar kr 50,-
For nærmere informasjon, kontakt May-Lisbeth Myrhaug (leder).

4 thoughts on “Definisjonsmakt og kirkeovergrep:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s