Faktafeil i biskopens foredrag ///rettelse

27.10.11:
Det var avklarende å få presisert i biskopens respons i Klassekampen at: ”Møtet dreide seg om overgrepssaker i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift.” Det blir noe helt annet enn den opprinnelige ordlyden: “En gjennomgang, oppsummering og analyse av overgrepssakene i Den katolske kirke.”

Her er en lenke til katolsk.nos omtale av gjennomgangen av overgrepssakene

Fra: “Ingrid Johanne Vaalund”
Til: webred@katolsk.no
Emne: Faktafeil i biskopens foredrag
Dato: Fri, 21 Oct 2011
Det er noen faktafeil i biskopens gjennomgang av overgrepssakene som jeg ber katolsk.no om å korrigere.
I foredraget på
skrev biskopen:
“I denne tid var det flere som tok kontakt med oss, og fortalte om overgrep. Noen hadde vært utsatt for dette som barn, andre som voksne. Fagetisk råd forsøkte å følge opp alle. Noen bad om hjelp til å få behandling, andre ønsket en skriftlig stillingtagen fra min side. Behovet for å bli trodd var felles for dem alle, likeledes ønsket om å forbli anonyme.”
Dette er ukorrekt hvis “alle” også inkluderer min søster, Kari-Anne Pedersen og meg.
Fagetisk råds såkalte forsøk på oppfølging av Kari-Anne og meg er dokumentert i “Korrespondanse med Den katolske kirkens etiske råd”
Verken Kari-Anne eller jeg har bedt om hjelp til å få behandling, og vi har ikke ønsket noen skriftlig stillingtagen. Det som er viktig for oss, er å formidle våre svært dyrekjøpte erfaringer om kirkeovergrep. Det tilbød vi Etisk Råd i 2010: “Ellers er ikke noe som fagetisk råd kan hjelpe oss med. Men søsteren min og jeg stiller villig opp til et møte med rådet, om det mener at våre erfaringer og synspunkter kan være til nytte.”
Jeg vet ikke hvilke “alle” biskopen snakker om, men Kari-Anne og jeg har ikke gitt uttrykk for noe behov for å bli trodd; det kommer tydelig fram i korrespondansen med Etisk råd.
Ei heller har vi ønsket å forbli anonyme – snarere tvert imot. Både Kari-Anne og jeg har skrevet kronikker i Klassekampen om dette emnet; allerede i  1988 ble jeg brettet ut på forsiden av VG som presteovergrepsoffer (scannet faksimilie kan oversendes), og i fjor ble Kari-Anne intervjuet av Klassekampen om overgrepene. Jeg finner ingen lenke til KK-intervjuet, men  …
… det ble gjengitt i NRK:
og i Dagbladet:
og i Hamar Arbeiderblad:
Jeg legger ved et åpent brev fra oss til Kirken med biskopens respons. Og gjør oppmerksom på at dette ble skrevet før jeg leste biskopens foredrag.
 Hilsen Ingrid Vaalund

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s